Thursday, January 04, 2007

Etnisyyttä, osa 3

"Auktoriteettiin vetoamista vailla mitään perusteluja ko. auktoriteettien edustamalle näkemykselle ja ilman edes mitään kuvausta ko. näkemyksestä."

Behar et al., American Journal of Human Genetics, 2006, väittää että noin puolet ashkenazijuutalaisista, eli noin 40% kaikista juutalaisista, ovat saman neljän naisen jälkelaisia, ja että niiden naisten mtDNAt eivät juurikaan esiinny muissa kansoissa. Ne esiintyy sefardijuutalaisissakin jonkin verran.

Cohen Modal Haplotype-tutkimukset löysivät että suuri prosentti kohein-juutalaisia ovat saman esi-isän jälkeläisiä (tarkkaa prosenttia ei ole kun yhteisten markereiden määrä vaihtelee, niillä on taulukkoja). Mielenkiintoista siinä on se että eteläafriikkalaisella Lemba-heimolla joka uskoo olevansa polveutuneet juutalaisista löytyy niitä samoja markereita.

"Olkinukke. En ole sanonut, että suuri osa juutalaisten geeniperimää ei olisi Lähi-Idästä."

Olet kuitenkin sanonut "juutalaisten keskinäiset geneettiset erot ovat paljon suurempia kuin esim. Euroopan juutalaisten ja muiden eurooppalaisten väliset erot", ja väittänyt että Suomen juutalaisten ja muiden suomalaisten välillä löytyy varmaan tilastollisia geneettisia eroja, mutta yhtä hyvin niitä löytyy helsinkilaisten ja muiden suomalaisten välillä. Tulkitsinko väärin?

Kysymykseen verhottu olkinukke. En ole sanonut, että muut etniset ryhmät olisivat geneettisesti täysin yhtenäisiä.

Et niin. Mutta otit esiin mustia juutalaisia, jotka ovat aika pieni (alle 2%) vähemmistö juutalaisia, sekä myös sen että jotkut juutalaiset ovat pohjois-eurooppalaisen näköisiä, argumenttina sen puolesta että juutalaiset eivät ole geneettisesti yhtenäinen ryhmä. Oletko siis sitä mieltä että jos etnisessa ryhmässä on noin 2% vähemmistö jotka eivät ole alkuperäisen ryhmän (eli siis kyseisen etnisen ryhmän oletettujen yhteisten esi-isien) jälkeläisiä, tämä on riittävä todiste siitä että etninen ryhmä ei ole tarpeeksi yhtenäinen ollakseen etninen ryhmä? Entä se että suomalaisten keskuudesta välillä löytyy välimerimaalaisten näköisiä ihmisiä - onko sekin sinusta merkki siitä että suomalaiset eivät ole tarpeeksi geneettisesti yhtenäinen etninen ryhmä?

"Maailman juutalaisten sisäinen geneettinen variaatio on kuitenkin paljon, paljon suurempaa kuin esim. suomalaisten."

Oletko ihan varma tästä (minä en ole puolin tai toisin), ja miten määritellään variaatio? Toisaalta juutalaisista löytyy niinkin erikoinen ryhmä kuin Beta Israel (noin 120 000) jotka ovat luultavasti (siis DNA-tutkimusten mukaan) joskus muinoin juutalaisuuteen kääntyneiden etiopialaisten jälkeläisiä, ja toisaalta ashkenazi-juutalaiset, jotka ovat noin 80% maailman juutalaisia, ovat yhden erittäin pienen ihmisjoukon jälkeläisiä. Suomalaiset taas lienevät joidenkin germaanisten, balttilaisten ja suomalais-ugrilaisten heimojen jälkeläisiä, joten voisi kuvitella että ainakin alkuperäinen porukka oli isompi, mutten ole varma. Kummatkin ovat joka tapauksessa etnisisä ryhmiä joilla on suht. paljon niille ominaisia perinnöllisiä tauteja, mikä viittaisi matalahkoon geneettiseen variaatioon.

"Huomaan lähinnä sen, että tämä on sinulle arka aihe. Kommenttisi minulle olivat eräänlaisia selkäydinreaktioita siihen, että joku kyseenalaistaa etnisen juutalaisuuden käsitteen mielekkyyden."

Ei suinkaan. Aihe on lähinnä hieman omituinen sen takia että siitä harvoin kiistellään sekä myös sen takia että ihmiset harvoin tulevat kyseenalaistamaan toisten väitettyä etnistä (tai myöskään kulttuurillista, uskonnollista, kansallista,sukupuolista, jne.) identiteettiä. Reaktioni oli enemmänkin "häh, tyyppi tuli väittämään että kuu on juustoa". Paljon voimakkaamman reaktion herätti kuitenkin keskustelun äänensävy: olet alusta alkaen kuulostanut siltä että yrität haastaa riitaa, mikä tarkoittaa että joko a) tosiaankin yrität haastaa riitaa tai b) et tajua kuulostavasi siltä että yrität haastaa riitaa, ja kumpikin on mielestäni aika ihmeellistä, enkä katso kumpaakaan kovin hyvällä.

(Jos haluat tosiaankin kyseenalaistaa ihmisen jonkinlaista identiteettiä ilman että keskustelusta tulisi jossain vaiheessa liian kärkevä, siihen on keinoja, mutta se vaati enemmän hienovaraisuutta kuin keskustelut keskimäärin - olet tavallaan toisen ihmisen reviirillä.)

Et ole vieläkään esittänyt omaa entisyysmääritelmääsi, joten kyllä, voimme ihan hyvin sopia olevamme eri mieltä.

Live-keskustelussa ja reaaliaikaisuudessa olisi puolensa, joo, vaikka jos live-keskustelutyylisi on samanlainen kuin se on tässä keskustelussa ollut niin live-länsäolo todennäköisemmin pahentaisi kuin parantaisi keskustelua.

No comments: