Tuesday, May 29, 2007

Lukutaidottomia äänestäjiä?

Eduskunnassa on nyt uusi lakialoite (LA 5/2007), jossa esitetään kansalaisuuslain muuttamista siten, että kansalaisuuden saamiseen riittää yleinen kielitutkinto taitotasolla 2 (jos muut edellytykset täyttyvät, tietenkin). Nyt tarvitaan taso 3.

Aloitteen ovat allekirjoittaneet Minna Sirnö, Annika Lapintie ja Merja Kyllönen, Vasemmistoliitto.

Perusteluna tähän on se että "kansalaisuuslain kielitaitoedellytykset ovat yksinkertaisesti osoittautuneet esteeksi kansalaisuuden saannille jopa silloin, kun hakija on asunut Suomessa jo useampia vuosia". Eli siis taso 3 on liikaa vaadittu.

Voihan toki olla sitä mieltä että joko valtio ei tarvitse yhteistä kieltä/kieliä lainkaan (onhan niitä kaksi/kolme/monikielisiä valtioita, tämä muun muuassa) tai että uusien kansalaisten ei tarvitse osata niitä. Voi olla (ja minusta jopa syystäkin) sitä mieltä että niiltä ryhmiltä joille kielitaito on sekä vähemmän tärkeä että vaikeammin saavutettavissa, kuten eläkeläisiltä, sopiikin vaatia vähemmän kuin muilta. Voi vastustaa ihan yleisesti ottaen sitä että kansalaiseksi pyrkivältä vaaditaan enemmän tietoa kuin kansalaiseksi syntyneeltä, vaikka minusta se on aivan yhtä väistämätön länsimaisen elämän fakta kuin se että adoptiovanhempia seulotaan tarkemmin kuin biologisia vanhempia, johtuen siitä että länsimaissa jonkun maan kansalaisuuden saamista syntyessään ja omien lasten synnyttämistä pidetään ihmisoikeuksina kun taas adoptiolapsen tai uuden kansalaisuuden saamista pidetään etuoikeutena joka annetaan vain tarkasti seulotuille ihmisille. Voi jopa olla sitä mieltä että kaikilla ihmisillä pitäisikin olla ehdoton oikeus saada sen maan kansalaisuus, minkä he haluavat, vaikka tässä tapauksessa kyllä toivoisin että tätä hienoa uutta ihmisoikeutta ensin kokeiltaisin jossain muualla kuin Suomessa tai USA:ssa.

Tästä ei nyt kuitenkaan ole kyse, vaan siitä, että jos ollaan jo päätetty että a) maassa on kaksi kansalliskieltä ja b) kansalaisuuden hakijan kuuluisi osata jompakumpaa niistä, niin mikä on liikaa vaadittu?

Katsotaanpa mitä Opetushallitus niistä tasoista sanoo:

"3- Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset rakenteet.

2- Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen perussanaston."


Onko tämä 3-taso liikaa vaadittu ihmiseltä, jos otetaan huomioon että ennen kansalaisuuden hakemista ihmisen kuuluu asua Suomessa 6 vuotta yhtäjaksoisesti tai 8 vuotta yhteensä 15 ikävuoden täyttämisen jälkeen? (Pakolaisille ja suomalaisten puolisoille vastaavat luvut ovat 4 ja 6.) Tätä 3-tason kielitaitoa ei siis nykyään vaadita siihen että ihminen saisi tulla Suomeen, tehdä töitä, opiskella, tai saada sosiaaliturvaa Suomessa - kaikilla hakijoilla on jo kaikki nämä oikeudet. Tätä kielitaitoa vaaditaan siihen, että ihminen hyväksyttäisin Suomen kansan uudeksi jäseneksi, ja että hän pääsisi äänestämään eduskunta- ja presidenttivaaleissa. (Tässä välissä on hyvin vaikeaa pitäytyä vitseistä tyyliin "lukutaidottomat äänestäjät - Vasemmistoliiton viimeinen toivo". OK, ei vaikeaa, vaan mahdotonta. Olen pahoillani.)

Minusta se, että tämän lakialoitteen laatijoiden mukaan monet (kuinka monet?) maahanmuuttajat eivät pääse läpi 3-tason kokeesta on sinänsä huolestuttavampi uutinen kuin se, että he haluavat alentaa ne vaatimukset. Jos ihminen 6 vuoden jälkeenkään ei selviä tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa eikä ymmärrä keskeistä ajatusta puheesta jonka aihepiiri on suhteellisen tuttu niin joko ihmistä ei todellakaan kiinnosta, tai suomen/ruotsin kielen opetus maahanmuuttajille on erittäin syvässä kriisissä, tai sekä että. Molemmat ovat aika suuri ongelma.

No comments: