Wednesday, November 11, 2009

From Ilkka's keyboard to God's eyes?

Some kinds of development is not very hard to predict, but it's still very funny when somebody predicts something and the next day it happens.

Yesterday Ilkka mentioned that "there is a serious fracture hidden inside the progressive vanguard, lying in wait between the urban SWPL types and the green eco-activists".

Today, the nuts actually decided to separate themselves from the granola.

This is the page I saw on a few IRC channels and considered a joke until I noticed that Vihreä Lanka is linking to it as the actual program of the new party.

To quote a few:

Kaikki vihreän etiikan ja maailmankatsomuksen muodot sallitaan, kunhan ne kaikki ovat liikkeessä alisteisia syväekologiselle ekosentristiselle holismille.

Me hyväksymme kaikki toiminnan muodot vallitsevaa järjestelmää vastaan, niillä jokaisella on aikansa ja paikkansa.

Olemme linkolalaisia ja paloheimolaisia, olemme primitivistejä ja kommunalisteja sekä sosiaaliekologeja. Me olemme ekobolshevikkeja ja ekoanarkisteja, ekokonservatiivivallankumouksellisia ja ekososialisteja. Olemme ekofeministejä, ekouskonnollisia, ekonihilistejä, ekohumanisteja, ekosyndikalisteja, survivalisteja ja eläinoikeustaistelijoita.

Vallitseva ryösteliäs maailmanjärjestys, tämä koko ihmiskunnan kuolonmarssille pakottanut kaikenmurhaava sivilisaatiomme, huutaa päällensä oikeutettua kostoa. On lyötävä alas tämä koko vanha maailma.

Jos Linkola olisi kuollut, hän kääntyisi haudassaan.

Ihmisten on avattava silmänsä; aikamme tuhon ideologia ei ole uusliberalismi, vaan liberalismi yleensä.

Reformismipyyteistä irtisanoutuminen tarkoittaa, että jätämme aikaa vievän, työlään ja tarkoituksettoman parlamenttipelleilyn vähämielisempien koikkelehtijoiden temmellyskentäksi.

Emme aio myöskään siis hirttää itseämme naurettavaan legalismin ohjenuoraan. Käytännön vaatimukset, käytettyjen keinojen toimivuus päämäärien saavuttamisessa sanelevat toiminnan muodon. Jos päämäärä ei pyhitä keinoja, niin mikä sitten?

Suora toiminta on radikaaleimmissa muodoissaan suuressa määrin "ulkoistettava" autonomisille soluille31 ja yhteistyökumppaneille.

Äärimmäisen tarpeellista on myös luopua ns. positiivisen eli aktiivisen47 omistusoikeuden periaatteesta,48 ja siirtyä passiivisen omistusoikeuden periaatteeseen. Omistaminen ei siis ole luovuttamaton sisäsyntyinen ja automaattinen perusoikeus,49 vaan omistuksessa on kysymys siitä että toistaiseksi annetaan jonkun jotakin omistaa, sikäli mikäli siitä ei ole kokonaisuudelle haittaa.

Rikokset elonkehää ja tulevia sukupolvia kohtaan tulee tuomita mitä drakonisimman käytännön mukaan. Tämä oikeus ei tunnusta kansallisia rajoja. Mikäli kumousvalta tulee Suomessa voimaan, on se velvoitettu tätä oikeutta levittämään ja toimeenpanemaan myös rajojemme ulkopuolella.

Kaupunkien (sikäli mikäli niitä päätetään ylläpitää) tulee lakata olemasta ravinnontuotannollisesti katsoen loiskasvaimia. Niiden on kyettävä tuottamaan itse merkittävä osa ravinnostaan. Koulut, työpaikat ja kotitaloudet/taloyhtiöt tulee ottaa mukaan ravinnontuotantoon.

Imperialismin Suuri Saatana, Yhdysvallat, elonkehän suurin vihollinen on kurkottanut kuolettavat lonkeronsa yltympäriinsä rakasta palloamme näiden.

Nykyistä liberaalidemokratiaa voimme ainakin pitää kuoleman uskontona.

No comments: